Istenségek: SZARASZVATI

SZARASZVATI

Szaraszvati hindu istennő, Brahma hitvese. A tudás istennője, nem csak a tudományé, a művészeteké is. A tanulás, művészetek, tudományok, kézművesség pártfogója, különösen az irodalom, a költészet és a zene istenségének tartják.

Szaraszvati hindu istennő, Brahma hitvese. A tudás istennője, nem csak a tudományé, a művészeteké is. A tanulás, művészetek, tudományok, kézművesség pártfogója, különösen az irodalom, a költészet és a zene istenségének tartják. Ő a beszéd istennője is, amelyen keresztül a tudást ki lehet fejezni. Imádóját intelligenciával, bölcsességgel és jó emlékezettel áldja meg. A tudósok, a diákok és a művészet imádandó istensége. Őt tekintik a szanszkrit nyelv és írás létrehozójának, a védák anyjának.

Szaraszvati gyönyörű hölgy, akinek a színe a tejfehér, és általában fehér ruhában vagy arannyal hímzett száriban látható. A különböző ábrázolások páván, hattyún vagy lótuszvirágon ülve jelenítik meg. Kettő vagy négy karja van, s kezeiben a különböző tárgyakat, például lótuszvirágot, könyvet (pálmaleveleket), imafüzért (aksamala, mala), elefánthajtó botot, lótuszt, kereket, hurkot, nektárral telt kelyhet, buzogányt és kagylókürtöt tart. Gyakran láthatjuk húros hangszerén, a vínán játszva is.

A szaraszvati szó jelentése: szara = „lényeg” szva = „az ember énje”. Megszemélyesítve: Aki a lényeget adja az ember énjéhez. Más megközelítésben: szarasz = „folyékony”, vati = „könnyű, könnyen áramló energia”. A Rigvéda szerint India három szent folyója közül az egyiknek, a Szaraszvatinak megszemélyesítője.

A hindu istennőket nemcsak nevükön, hanem tulajdonságukból kialakult címükön is szólítják. Szaraszvati ilyen nevei például a Szárada (az esszencia adományozója), a Vágisvari (a beszéd úrnője), vagy a Bráhmi (Brahma felesége), és Mahávidja (a legfelsőbb tudás).

Brahma a trimúrti (legfőbb isteni hármas) teremtő aspektusa. A teremtéshez tudás kell, ezért Brahma női oldala, saktija a tudás istennője, Szaraszvati. Az összetartozás emberi megfelelője szerint a felesége.
Felhasznált források: http://en.wikipedia.org/wiki/Saraswati

SZARASZVATI

“Om Aim Saraswatyai Namaha”

Javasolt mantra:

Om Aim Saraswatyai Namaha

A mantra közelítő kiejtése:

Om Aim Szaraszvatijaé Námáhá